Interview met Daniel Deepak

Daniel Deepak.png01 Sep

Fotoverantwoording: Deputaatschap Bijbelverspreiding

‘Er is veel behoefte aan lectuur in onze lokale talen.’
De vertaalteams in India worden geleid door coördinatoren. Zij zijn een belangrijke schakel in ons werk. Zij hebben de eerste contacten met de vertalers, corrigeren de vertalingen en coördineren al het andere werk. We willen, Daniël Deepak, een van hen, voor het voetlicht halen.

Broeder Daniel, kun je ons iets vertellen over je achtergrond?
Mijn voorvaders zijn vier generaties geleden christen geworden door het werk van de Ierse Presbyteriaanse Zending. Na mijn bekering heeft de Heere me geroepen om in het ambt te dienen. Ik ben begonnen met een studie aan een theologische school en heb sinds kort in de VS mijn doctorsgraad in de theologie mogen behalen. Ik ben predikant in de kerk van Noord-India sinds 1998. Mijn gemeente is in Vadodara, een plaats in de staat Gujarati. Ik woon daar samen met mijn vrouw Hemal, die zich bezighoudt met kinderevangelisatie, en onze dochter Anna die Engels studeert.

Hoe raakte je betrokken bij het werk van Bible and book ministry?
Toen ik het afgelopen najaar mijn vriend Kumara Krupa, die directeur van Speiro is, bezocht, vertelde hij mij dat hij benaderd was door Barry van der Schoot om te zoeken naar goede vertalers. Ik raakte geïnteresseerd in het project en wilde graag meedoen. Ik was onder de indruk van het feit dat een kerk in Nederland materiaal wilde gaan vertalen in onze talen. We hebben een vertaalteam samengesteld en toen Barry ons in januari bezocht gaf zij ons een vertaaltraining waar we veel van geleerd hebben.

Wat vind je van dit project?
Soms wordt de boodschap van het Evangelie in onze kerken niet op een goede manier gebracht. Er is dan ook een grote behoefte aan lectuur in onze talen waarin de Bijbelse boodschap helder en zuiver verwoord wordt. Ik geloof dat dit materiaal in de komende tijd op grote schaal door lokale kerken gebruikt zal worden. Daarnaast is het ook belangrijk dat er materiaal vertaald gaat worden dat gericht is op de specifieke context van India met zijn veelheid aan godsdiensten en culturen.

Wat wil je doorgeven aan de lezers van Silas?
Ik ben erg dankbaar dat de leden van jullie kerk dit project steunen. Ik wil u en jullie vragen om het vertaalproject, de vertalers en de christenen in India te gedenken in het gebed. We gaan door een tijd van zifting en vervolging. Bid dat de kerk in India geworteld en gegrond mag zijn in het Woord en wij een getuige zullen zijn naar de meerderheid van de Indiërs die de Heere niet kennen.

« Back

Would you help to support this project?

Donate now
Scroll to top