Een geopende deur in crisistijd…!

IMG_4124_HerbertBolier - kopie.JPG01 Sep

Fotoverantwoording: Deputaatschap Bijbelverspreiding

Terwijl menigeen verwachtte dat de totale Indiase lock down zou leiden tot schade aan het Bijbelverspreidingswerk, lijkt de Heere met zo’n situatie wél raad te weten. Thuiszitters surften op internet en kwamen voor de oplossing van al hun vragen ook op ónze website! Het aantal downloads van gratis boeken nam juist toe!

Was Barry van der Schoot in januari en februari van dit jaar nog in India om het digitale vertaalproject op te starten (zie: www.bibleandbookministry.com), in de maanden daarna is er wel degelijk méér bereikt. Naast het bestaande werk in het Telugu dat door Speiro in Hyderabad wordt gedaan, zijn in vier nieuwe taalgroepen vertaalteams gestart en getraind en zijn er editors benoemd. Het echte werk kon van start gaan!

Niemand kon toen nog bevroeden dat binnen een maand tijd een groot gedeelte van de wereld op slot zou gaan. Landen sloten hun grenzen. Reizen werd bijna niet meer mogelijk. Ook India sloot haar deuren. Op een rigoureuze manier werd de Indiase samenleving tot een lockdown gedwongen. Met alle gevolgen van dien. We hebben de dramatische gevolgen daarvan in de media kunnen lezen.

Toch waren er wat ons werk betreft ook onverwachte mogelijkheden in deze lockdown. Onze vertalers, die uiteraard ook gedwongen thuis zaten, kregen ineens meer tijd voor het vertaalwerk. Bovendien gingen veel mensen ‘surfen’ op internet. Sommigen zonder doel, anderen op zoek naar antwoorden rond deze wereldwijde crisis. In die zoektocht kwamen Indiërs ook op onze website terecht. Tot onze verwondering en blijdschap zagen we dat het aantal boeken dat (gratis!) gedownload werd, erg toenam. Het is goed om op te merken hoe de Heere hierin heeft voorzien. In een tijd waar de verspreiding van boeken onmogelijk werd, is er een deur geopend om via internet christelijke boeken te verspreiden. Geen virus kan dat tegen houden!

« Back

Would you help to support this project?

Donate now
Scroll to top