Platform met vertaalde gereformeerde lectuur

Israëlbode_Platform met gereformeerde lectuur02 Sep

Eind mei 2019 is de website biblicalreformedbooks.com online gegaan. Op dit platform staan momenteel ongeveer 175 e-books en traktaten in acht talen, die gratis gedownload kunnen worden. De verantwoordelijkheid ligt bij de deputaatschappen Bijbelverspreiding, Bijzondere Noden, Israël en Zending.

De directe aanleiding voor de ontwikkeling van de website was het feit dat een aantal jaren geleden aan de deputaatschappen Bijbelverspreiding en Israël een grote gift werd geschonken, speciaal bestemd voor lectuurwerk. De vraag was toen hoe deze gift het doeltreffendst besteed kon worden. Toen is de gedachte bovengekomen om een lectuurwebsite met e-books te ontwikkelen.

Centraal platform
In het verleden bleek dat diverse organisaties binnen en buiten de Gereformeerde Gemeenten zich met lectuurverspreiding bezighouden, zonder dat er een overzicht over de beschikbaarheid van goede lectuur was. Deze website heeft als doel een overzicht te geven van gereformeerde lectuur die door Woordverkondigende deputaatschappen binnen de Gereformeerde Gemeenten is vertaald. Het materiaal is beschikbaar in acht talen: Albanees, Arabisch, Engels, Hebreeuws, Hongaars, Indonesisch, Russisch en Telugu. Voor deze talen is gekozen vanwege de relevantie voor de Evangelieverkondiging door de genoemde deputaatschappen.

Op de website staan werken van (nadere) reformatoren, bijvoorbeeld W. à Brakel en Comrie, en puriteinse schrijvers, zoals Alleine, Bunyan, M’Cheyne, Ryle en Watson. Ook zijn uitgaven van hedendaagse auteurs opgenomen.

Oorsprong lectuur
De lectuur op de website is veelal ter beschikking gesteld door de organisaties (waaronder veldwerkers en buitenlandse contacten) die bij het project aangesloten of betrokken zijn. Het betreft lectuur die in de achterliggende decennia door de deputaatschappen Bijbelverspreiding, Israël en Zending (en Evangelisatie) is vertaald, vanuit het Nederlands of rechtstreeks vanuit het Engels. In het verleden werd veel aan Evangelieverkondiging gedaan door gedrukte boeken te verspreiden. Alhoewel er altijd mensen zullen zijn die de voorkeur geven aan een ‘boek in de hand’, moeten we beseffen dat het gebruikmaken van internet een veilige manier van verspreiden van ons materiaal is. Dit geldt met name voor landen als Indonesië, de Arabische gebieden en India, waar christenvervolging snel toeneemt. In die situaties waar gedrukte boeken niet voorhanden zijn, gaat men op het internet op zoek naar goede boeken. Bovendien is het drukken en verspreiden van boeken duur. Deze website is dus een aanvulling op het verspreiden van gedrukte boeken. We hebben gekozen voor e-boeken omdat dit veel voordelen voor de leesbaarheid heeft ten opzichte van een PDF-document. De traktaten / brochures zijn als PDF geplaatst, omdat omzetting naar e-book daar weinig voordelen biedt.

Doel
De website wil een bron/bibliotheek zijn van gereformeerde lectuur, vanuit (Nadere) Reformatie, het puritanisme en hedendaagse schrijvers. Het is de bedoeling om kernzaken van het christelijk geloof laagdrempelig onder de aandacht te brengen bij diverse doelgroepen, zoals kinderen (kinderbijbels en catechismus voor kinderen), volwassenen en voorgangers (preken over Heidelbergse Catechismus, commentaren). Op de website staan dan ook uitgaven over de heilsorde, de vijf punten van het calvinisme, en de drie g’s (geloof, gebod, gebed). 

Toekomst
Er wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het aanbod van het materiaal op de website. Momenteel wachten er nog zo’n 75 e-books om geplaatst te worden. Verder wordt er over nagedacht om het aantal talen op de website uit te breiden. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan Hindi, Tamil en Bengali in India (Deputaatschap Bijbelverspreiding). Voor de andere deputaatschappen is er een belang om meer lectuur beschikbaar te krijgen in de bestaande talen, met name het Arabisch, Engels en Hebreeuws. We krijgen nog weleens aanvragen voor lectuur in diverse talen. U kunt hiervoor ook terecht op de website. Het is de wens van de deelnemende organisaties dat deze website een belangrijke functie mag krijgen in de Evangelieverkondiging wereldwijd.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in de Israëlbode van d.d. september 2019

« Back

Would you help to support this project?

Donate now
Scroll to top