Bible and Book Ministry raakt kerntaak kerk

dominee Schot - Nunspeet15 Mar

Fotoverantwoording: GerGeminfo.nl

Hij was vanaf het eerste begin betrokken bij Bible and Book Ministry en zag de groei en zegen van dichtbij. Dominee A. Schot draagt het project daarom een ontzettend warm hart toe. “Het digitale project maakt duidelijk dat we niet bezig zijn met een paar hobbyisten, maar dat het hier gaat over de kerntaak die de Heere aan Zijn kerk heeft gegeven.”

“Op deze wijze kunnen we mensen bereiken die anders niet bereikt konden worden.”

Op welke manier raakte u betrokken bij Bible and Book Ministry?

“Vanaf het allereerste begin mocht ik bij dit project betrokken zijn. Iemand die het werk van het deputaatschap voor Israël en het deputaatschap Bijbelverspreiding een warm hart toedroeg, schonk ons een grote gift voor de verspreiding van de Bijbelse boodschap. Er moest een mooie bestemming voor komen. Beide deputaatschappen hebben toen een commissie afgevaardigd die met elkaar in gesprek zijn gegaan. Op de eerste vergadering heb ik het idee geopperd om samen aan een website te gaan werken en digitale verspreiding mogelijk te maken. Hoewel het jaren geleden nog wat vooruitstrevend klonk, vond het toch algehele bijval en zo is het uitgegroeid tot wat het nu is.”

Waarom is dit digitale lectuurproject volgens u zo belangrijk?

“In Gods koninkrijk heeft lectuurverspreiding altijd een belangrijke plaats ingenomen. Het mooie van lectuur is dat het achterblijft en nagelezen kan worden. De boekdrukkunst heeft veel zegen gebracht, hoewel dit middel ook is misbruikt. Hetzelfde gebeurt nu met de digitale mogelijkheden. De satan maakt er misbruik van, maar het kan ook ingezet worden voor de verbreiding van de waarheid. Op deze wijze kunnen we mensen bereiken die anders niet bereikt konden worden. Voor ons deputaatschap is het ook belangrijk dat Joodse mensen de mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van het Evangelie. Een gedrukt boek mee naar huis nemen is in hun geval niet zo gemakkelijk, maar het bezoeken van een website is eerder mogelijk als men belangstelling heeft.”

Kunt u iets zeggen over de Bijbelse opdracht om het Evangelie te verspreiden en daarbij de link maken richting het digitale lectuurproject?

“De Heere heeft de profeten en de apostelen de opdracht gegeven om te schrijven. Zo is Zijn Woord voor ons bewaard gebleven. Dat Woord Zelf moet in de eerste plaats verspreid worden. Maar bij dat Woord heeft God ook uitleggers gegeven. Hij gaf de mensen niet alleen Zijn Woord in handen, maar zond ook uitleggers om dat Woord te onderwijzen. Die opdracht heeft Christus bij Zijn hemelvaart aan Zijn Kerk nagelaten. Wij worden geroepen om zowel het Woord als de uitleg daarvan te verspreiden. Zoals de kerk eerst gebruik gemaakt heeft van de boekdrukkunst, mogen wij ook nu gebruik maken van de mogelijkheden die ons in deze tijd worden gegeven. Het voordeel van het digitale lectuurproject is dat veel perikelen rondom het verspreiden van lectuur nu geen rol meer spelen. We kunnen zien dat onze website in verre werelddelen bekeken wordt en dat honderden boeken worden gedownload. De Heere zal ermee doen wat Hem behaagt.”

"Het gaat over de kerntaak die de Heere aan Zijn kerk heeft gegeven. De ‘woordverkondigende deputaatschappen’ zijn daarbij betrokken. Dat moet onze gemeenten toch aanspreken?”

Hoe kunnen we onze gemeenten zo betrokken mogelijk maken bij dit project?

“Het is mooi om te merken dat deze website ook deputaatschappen aan elkaar verbindt. Vroeger waren de terreinen van de verschillende deputaatschappen meer van elkaar gescheiden. Steeds meer blijkt dat we elkaar nodig hebben en veel samen kunnen doen. Dit raakt het hart van het Zendingswerk, Bijbelverspreiding, Evangelieverkondiging onder Israël. Ook voor Evangelisatiedoeleiden kan de website worden gebruikt. Het digitale project maakt duidelijk dat we niet bezig zijn met een paar hobbyisten, maar dat het hier gaat over de kerntaak die de Heere aan Zijn kerk heeft gegeven. De ‘woordverkondigende deputaatschappen’ zijn daarbij betrokken. Dat moet onze gemeenten toch aanspreken?”

« Back

Would you help to support this project?

Donate now
Scroll to top