Bible and Book Ministry is hét digitale lectuurproject met gratis lectuur in verschillende talen.

- Deputaatschap Bijbelverspreiding

 • Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders,
  en des Zoons, en des Heiligen Geestes;

  Mattheüs 28: 19

 • Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.

  Psalmen 119:105

 • En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende,
  voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis,

  2 Petrus 1:5

 • De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap;
  de dwazen verachten wijsheid en tucht.

  Spreuken 1: 7

 • Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben;
  en die zijn het, die van Mij getuigen.

  Johannes 5: 39

 • Welgelukzalig is de mens, die wijsheid vindt,
  en de mens, die verstandigheid voortbrengt!

  Spreuken 3: 13

 • En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is,
  en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt,
  als op een licht, schijnende in een duistere plaats,
  totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.

  2 Petrus 1:19

 • En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is,
  en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt,
  als op een licht, schijnende in een duistere plaats,
  totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.

  2 Petrus 1:19

 • Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering,
  tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing,
  die in de rechtvaardigheid is.

  2 Timotheüs 3:16

 • Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.

  Lukas 24:45

Het digitale lectuurproject

Bibleandbookministry.com is een digitaal lectuurproject waarop zo’n 500 gratis geestelijke boeken in vijftien verschillende talen gratis te downloaden zijn. Op de website staan bekende boeken als De Christenreis van John Bunyan evenals boeken van schrijvers als J.C. Ryle en Robert Murray M’Cheyne. Ook is het Bijbelcommentaar van Matthew Henry in verschillende talen beschikbaar. Daarnaast worden er diverse boeken aangeboden die geschikt zijn voor Bijbelstudie, en zijn er verschillende boeken en boekjes met Bijbelvertellingen voor kinderen te krijgen. 

De boeken worden stuk voor stuk gratis aangeboden als e-book en kunnen door iedereen gedownload worden. Liever niet dowloaden? Dan kan het boek ook met een pdf-viewer gelezen worden.

Ga naar de website
afbeelding-digitale-lectuur.jpg
afbeelding-2-digitale-lectuur.jpg

Wie zijn wij

Bible and Book Minsitry is een digitaal lectuurproject dat is opgestart vanuit een samenwerking van de deputaatschappen Bijbelverspreiding, Bijzondere Noden, Israël, ZGG en Evangelisatie. Het doel van het project is om betrouwbare geestelijke lectuur voor iedereen, waar ook ter wereld, beschikbaar te stellen. Op deze manier hopen de deputaatschappen bij te dragen aan de verspreiding van het Evangelie en de geestelijke opbouw van predikanten en gemeenten.

Lees hier onze blog

Helpt u mee om dit project te ondersteunen?

Doneer nu

Blog

Overzicht aangevraagde Oekraïense lectuur

15 Magazijn Woerden.jpg07 nov Naast het vertalen van boeken en het publiceren ervan op onze website bibleandbookministry.com zijn er ook boeken verstuurd naar Oekraïense vluchtelingen. lees verder

Namen en feiten komt beschikbaar in diverse talen

aaron-burden-TNlHf4m4gpI-unsplash.jpg10 jun Namen en feiten: al op jonge leeftijd kwamen velen van ons in aanraking met deze vragenboekjes over de Bijbel. Ze hebben een grote bijdrage geleverd aan onze basiskennis van het christelijk geloof... lees verder

-

Scroll naar boven