Bible and Book Ministry is hét digitale lectuurproject met gratis lectuur in verschillende talen.

- Deputaatschap Bijbelverspreiding

 • Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders,
  en des Zoons, en des Heiligen Geestes;

  Mattheüs 28: 19

 • Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.

  Psalmen 119:105

 • En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende,
  voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis,

  2 Petrus 1:5

 • De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap;
  de dwazen verachten wijsheid en tucht.

  Spreuken 1: 7

 • Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben;
  en die zijn het, die van Mij getuigen.

  Johannes 5: 39

 • Welgelukzalig is de mens, die wijsheid vindt,
  en de mens, die verstandigheid voortbrengt!

  Spreuken 3: 13

 • En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is,
  en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt,
  als op een licht, schijnende in een duistere plaats,
  totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.

  2 Petrus 1:19

 • En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is,
  en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt,
  als op een licht, schijnende in een duistere plaats,
  totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.

  2 Petrus 1:19

 • Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering,
  tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing,
  die in de rechtvaardigheid is.

  2 Timotheüs 3:16

 • Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.

  Lukas 24:45

Het digitale lectuurproject

Bibleandbookministry.com is een digitaal lectuurproject waarop zo’n 500 gratis geestelijke boeken in veertien verschillende talen gratis te downloaden zijn, in veertien verschillende talen. Op de website staan bekende boeken als De Christenreis van John Bunyan evenals boeken van schrijvers als J.C. Ryle en Robert Murray M’Cheyne. Ook is het Bijbelcommentaar van Matthew Henry in verschillende talen beschikbaar. Daarnaast worden er diverse boeken aangeboden die geschikt zijn voor Bijbelstudie, en zijn er verschillende boeken en boekjes met Bijbelvertellingen voor kinderen te krijgen. 

De boeken worden stuk voor stuk gratis aangeboden als e-book en kunnen door iedereen gedownload worden. Liever niet dowloaden? Dan kan het boek ook met een pdf-viewer gelezen worden.

Ga naar de website
afbeelding-digitale-lectuur.jpg
afbeelding-2-digitale-lectuur.jpg

Wie zijn wij

Bible and Book Minsitry is een digitaal lectuurproject dat is opgestart vanuit een samenwerking van de deputaatschappen Bijbelverspreiding, Bijzondere Noden, Israël, ZGG en Evangelisatie. Het doel van het project is om betrouwbare geestelijke lectuur voor iedereen, waar ook ter wereld, beschikbaar te stellen. Op deze manier hopen de deputaatschappen bij te dragen aan de verspreiding van het Evangelie en de geestelijke opbouw van predikanten en gemeenten.

Lees hier onze blog

Helpt u mee om dit project te ondersteunen?

Doneer nu

Blog

“We doen dit in de wetenschap dat Gods Woord nooit ledig wederkeert!”

Ds. C. Sonnevelt21 dec Fotoverantwoording: Deputaatschap Bijbelvespreiding Als lid van het Deputaatschap Bijbelverspreiding is dominee C. Sonnevelt vanaf het prille begin betrokken bij Bible & Book Ministry. Een project... lees verder

“In het Midden-Oosten zijn de velden wit om te oogsten.”

Zegen in Jordanië12 nov Fotoverantwoording: Barry van der Schoot Zegen in Jordanië Meer dan zes weken verbleef projectmanager Barry van der Schoot in Jordanië voor studie. Het was voor haar niet de eerste keer dat ze in ... lees verder

-

Scroll naar boven