“We doen dit in de wetenschap dat Gods Woord nooit ledig wederkeert!”

Ds. C. Sonnevelt21 dec

Fotoverantwoording: Deputaatschap Bijbelvespreiding

Als lid van het Deputaatschap Bijbelverspreiding is dominee C. Sonnevelt vanaf het prille begin betrokken bij Bible & Book Ministry. Een project waarmee we volgens de predikant “meer mensen dan ooit kunnen bereiken met goede reformatorische lectuur”. Vier vragen aan een van de grondleggers van Bible & Book Ministry.

We kunnen met dit project meer mensen dan ooit kunnen bereiken met goede reformatorische lectuur”. Laten we juist díe lectuur dan zoveel mogelijk beschikbaar maken. Op hoop van zegen! En in de wetenschap dat Gods Woord nooit ledig wederkeert!

Op welke manier bent u betrokken bij BBM?

Als lid van het Deputaatschap Bijbelverspreiding mocht ik meedenken bij de naamgeving van dit project. Ik vind het aardig dat het dezelfde naam gekregen heeft waaronder ons werk in Ghana tegenwoordig bekend staat: Bible & Book Ministry (voorheen Dutch Reformed Tract Society).
Ook heb ik de link doorgegeven aan de predikanten en andere leidinggevenden van de Nigeria Reformed Church (onze zusterkerk in West-Afrika). Eén van hen reageerde als volgt: "Thanks for this information. Technology is a great blessing to us when used properly. I will be pleased to access the website, for I know that my colleagues and I will benefit much from it.” Een medebroeder van hem schreef vervolgens: “I am very much delighted to hear this good news. We will use it maximally. May the Lord bless those who are making these books available!”

Een medebroeder van hem schreef vervolgens: “I am very much delighted to hear this good news. We will use it maximally. May the Lord bless those who are making these books available!”

Waarom is dit digitale lectuurproject zo belangrijk?

Of we het nu leuk vinden of niet, we leven inmiddels in het digitale tijdperk. Steeds meer mensen zijn actief op het internet, ook in landen die wij vroeger Derde Wereld landen noemden. Via dit project kunnen we meer mensen dan ooit bereiken met goede reformatorische lectuur.
Daar komt bij dat in dit project de krachten van vier deputaatschappen worden gebundeld. Wat is het mooi dat die deputaatschappen in dezen niet opereren als koninkrijkjes naast elkaar maar als organen met elkaar. We zijn blij dat Barry van der Schoot en anderen daar veel tijd en energie in stoppen.

Kunt u iets zeggen over de Bijbelse opdracht om het Evangelie te verspreiden en daarbij de link maken richting het digitale lectuurproject?

Het is inderdaad een voluit Bijbelse opdracht om de boodschap van zonde en genade te verspreiden. Dat gebeurt niet alleen d.m.v. verkondiging en persoonlijke gesprekken, maar ook met behulp van boeken en brochures.
Het is voor een klein kerkverband als het onze ondoenlijk om overal in de wereld aanwezig te zijn. Bovendien zijn veel landen gesloten voor zendelingen of wordt zendingswerk erg bemoeilijkt, hetzij door burgerlijke hetzij door religieuze autoriteiten. Een link naar dit lectuurproject zorgt dan voor ingangen die er anders niet zijn.

Het is inderdaad een voluit Bijbelse opdracht om de boodschap van zonde en genade te verspreiden.

Hoe kunnen we onze gemeenten zo betrokken mogelijk maken bij dit project?

De bladen van de vier genoemde deputaatschappen kunnen regelmatig hierover berichten. In de “Silas”, het orgaan van het Deputaatschap voor Bijbelverspreiding, gebeurt dat heel getrouw. Het zou goed zijn wanneer ook anderen dit zo goed mogelijk oppakken.
Daarnaast is het nuttig en effectief dat de kerkenraden worden aangeschreven. Ik zag het in mijn eigen kerkenraad. Toen er een brief met informatie over en een verzoek om steun aan dit mooie project binnenkwam, trok de inhoud ervan meteen de aandacht. Ongetwijfeld zijn er veel kerkenraden die graag meewerken aan de verspreiding van bijbels-bevindelijke lectuur in allerlei talen. Laten we juist díe lectuur dan zoveel mogelijk beschikbaar maken. Op hoop van zegen! En in de wetenschap dat Gods Woord nooit ledig wederkeert!

« Terug

Helpt u mee om dit
project te ondersteunen?

Doneer nu
Scroll naar boven