“Dit werk biedt vele en soms ongedachte mogelijkheden tot verspreiding van het Woord”

Johan de Jong.jpg01 feb

Fotoverantwoording: Deputaatschap Israël

Als algemeen secreatris van het Deputaatschap voor Israël is hij vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de opzet van het project Bible and Book Ministry. Het staat hem na aan het hart. Hij wil daarom de gemeenten oproepen dit werk te steunen, financieel en vooral met gebed. Vier vragen aan Johan de Jong, Algemeen secretaris van het Deputaatschap voor Israël

We leven in een totaal andere wereld dan, zeg maar, 50 jaar geleden. Er zijn veel meer mogelijkheden om langs digitale weg Gods Woord en goede lectuur te verspreiden.

Op welke manier bent u betrokken bij het werk van BBM?

Vanuit mijn positie als algemeen secretaris van het deputaatschap voor Israël ben ik vanaf het begin betrokken bij dit mooie project. Ik heb zitting in de projectgroep en de stuurgroep en sta in nauw contact met mevrouw Van der Schoot en de heer Schot die zich dagelijks voor het project inzetten.

Waarom is volgens u dit digitale lectuurproject zo belangrijk?

We leven in een totaal andere wereld dan, zeg maar, 50 jaar geleden. Er zijn veel meer mogelijkheden om langs digitale weg Gods Woord en goede lectuur te verspreiden. Die mogelijkheden moeten we benutten en zo de verspreiding van goede lectuur bevorderen. Dat sluit het gebruik van fysieke boeken niet uit. Die kunnen vrij eenvoudig lokaal gedrukt en verspreid worden met de PDF-bestanden van de website. Het is van groot belang om de digitale middelen hiervoor te benutten. Al te veel wordt het wereldwijde web gebruikt om het gif van grote tegenstander te verbreiden.

Kunt u iets zeggen over de Bijbelse opdracht om het Evangelie te verspreiden en daarbij de link maken met het Deputaatschap voor Israël?

De basis voor de Bijbelse opdracht om het Evangelie te verspreiden ligt in de woorden van de Heere Jezus Zelf in Mattheus 28 : 19: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken…”. Alle volken betekent dus iedereen, Jood en heiden. De uitvoering van die opdracht hangt niet af van de waardigheid van de verkondigers. Want niemand is uit zichzelf waardig om dat te doen. Nee, gehoorzaamheid aan de opdracht staat vooraan. Daarom: ondanks de schuld van de kerk en haar falen om Joden het Evangelie te brengen in de afgelopen eeuwen, moeten wij de hand aan de ploeg slaan en ook hen de ene Naam bekend maken die onder de hemelen gegeven is tot zaligheid. Daarin is het lectuurwerk, ook via de BBM-website, een belangrijk middel.

De basis voor de Bijbelse opdracht om het Evangelie te verspreiden ligt in de woorden van de Heere Jezus Zelf in Mattheus 28 : 19: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken…”. Alle volken betekent dus iedereen, Jood en heiden. Daarin is het lectuurwerk, ook via de BBM-website, een belangrijk middel.

Wat wilt u plaatselijke gemeenten meegeven als het gaat over het werk van Bible and Book Ministry?


Dit werk biedt vele en soms ongedachte mogelijkheden tot verspreiding van het Woord. Daarom wil ik oproepen dit werk te steunen, financieel en vooral met gebed. En dat persoonlijk maar ook ambtelijk. De Heere geve dat dit werk gebruikt mag worden tot Zijn eer en de komst van Zijn gezegend Koninkrijk.

« Terug

Helpt u mee om dit
project te ondersteunen?

Doneer nu
Scroll naar boven