Ervaringsverhaal: Een bemoediging op Sumatra

266. Ds Yunus uit Sumatra..jpeg16 mrt

fotoverantwoording: Barry van der Schoot

Het gebeurde een paar jaar geleden. Ik was voor het vertaalproject van de Bijbelverklaring van Matthew Henry in Indonesië. Het was een intensieve reis met veel vergaderingen en ontmoetingen. De laatste week van mijn verblijf daar zou ik op Sumatra les gaan geven over de MH op verschillende theologische opleidingen.

Ik kwam moe aan in mijn hotel en omdat het de volgende dag Goede Vrijdag zou zijn, nam ik me voor om wat rust te nemen. In de dagen daarvoor waren er wat dingen gebeurd die mij ontmoedigd hadden. Overigens niet verbazingwekkend als je werkzaam bent in de wijngaard van de Heere.

Op Goede Vrijdag ging ik naar het kleine kerkje, dat in de buurt van mijn hotel stond. Het was een zeer eenvoudig gebouwtje. Voor de dienst begon, kwam de dominee mij persoonlijk groeten. Ik denk niet dat er vaak buitenlanders zijn kerk bezochten … Hij heette Yunus. Hij was nieuwsgierig wat me hier had gebracht. Ik vertelde hem dat ik werkte voor de stichting Vrienden van de Matthew Henry en dat we het Bijbelcommentaar vertaalden in het Indonesisch. Hij keek me verwonderd aan en ik dacht dat hij me niet goed had begrepen. Dus ik begon opnieuw. Ongeduldig onderbrak hij me. Ja, ja, hij had me wel begrepen. Hij trok aan mijn arm en zei alleen maar: ‘Kom’. Ik liep met hem mee naar een kamertje dat moest doorgaan voor consistorie. Daar wees de dominee mij op de boekenkast. In de bijna geheel lege kast stonden vijf delen van de MH in het Indonesisch. Verder niets. De predikant had tranen in zijn ogen toen hij zei: ‘Dit zijn de enige boeken die ik heb voor de voorbereiding van mijn preken. Maar de inhoud is zo goed dat ik er voldoende aan heb. Ik heb jullie vaak willen bedanken, maar nu ben jij zelfs in mijn kerk!’

Hij vertelde me ook hoe moeilijk het was om de boeken te krijgen. Een christelijke boekhandel was er niet waar hij woonde. Daarvoor moest hij uren rijden naar de grote stad. Opsturen per post is een hachelijke zaak in Indonesië. Heel veel post komt nooit aan.
Maar gelukkig is daar nu een oplossing voor. Bijna alle delen van de MH staan tegenwoordig op onze website en kunnen gratis gelezen en geraadpleegd worden. In ieder dorpje, hoe ver ook in het binnenland, is wel een ‘internet shop’ waar mensen voor een klein bedrag kunnen internetten. Bovendien heeft een groot gedeelte van de mensen een mobiele telefoon met toegang tot internet; zelfs op het platteland.

Zo kunnen dominee Yunus en al die anderen gebruikmaken van dit Bijbelcommentaar zonder dat het veel kost. Een andere dominee verwoordde het zo: ‘Ik dien een gemeente op het platteland, ver van de stad. Ik kan de MH-boeken niet betalen en ik ben daarom zo blij en dankbaar voor jullie website. De MH is zo rijk van inhoud. Heel hartelijk dank hiervoor’.

« Terug

Helpt u mee om dit
project te ondersteunen?

Doneer nu
Scroll naar boven