Website brengt Evangelie zelfs in Indiaas afgelegen plaatsen

Twee jonge vertalers over hun werk04 jan

Fotoverantwoording: Deputaatschap Bijbelverspreiding

Amit Rekate en Jeba Wesley zijn allebei jonge mannen die onlangs hun theologische studie aan het Johannes Calvijn Seminarie in Hyderabad hebben beëindigd. Op dit moment zetten ze zich in voor het digitale lectuurproject; de een vertaalt in Hindi en de ander in Tamil. Hieronder vertellen ze iets over dit werk.

Amit Rekate is geboren in de staat Maharashtra in India. „Ik kom uit een christelijke familie. Mijn grootvader was de eerste van onze voorouders die overging naar het christelijk geloof. Mijn beide ouders leven nog. Mijn vader is kleermaker en mijn moeder is huisvrouw en soms helpt zij mijn vader in de zaak. Ik heb vier oudere zussen, waarvan er drie zijn getrouwd,” vertelt hij.

Studie
Na de middelbare school ging Amit theologie studeren op het Johannes Calvijn Seminarie in Hyderabad. Afgelopen augustus ontving hij er zijn bachelorsdiploma. Amit: „Op dit moment ben ik op zoek naar waar ik mijn gaven mag besteden als dienaar van het Woord. Dat is op dit moment niet zo gemakkelijk, omdat veel kerken in India gesloten zijn vanwege Covid-19 en er dus ook geen predikanten beroepen kunnen worden. Ik ben daarom ontzettend dankbaar dat ik de gelegenheid heb gekregen van het deputaatschap Bijbelverspreiding om mij in te mogen zetten voor het vertalen van christelijke boeken en traktaten. Op het seminarie werden begin 2020 een aantal studenten uitgekozen om mee te doen aan een vertaaltraining die gehouden zou worden in Chennai in januari 2020. Barry van der Schoot leidde deze cursus. We waren met negen personen, zowel sprekers van het Hindi als van het Tamil. Het was een heel nieuwe ervaring voor mij om te leren wat vertaalwerk inhoudt. Deze vertaaltraining heb ik als zeer leerzaam ervaren. Er ging een wereld voor mij open en ik heb er veel van geleerd. En nog steeds leer ik veel over vertalen terwijl ik er praktisch mee bezig ben. In de beginperiode gaf Barry ons vooral traktaten om te vertalen. Na een half jaar waren we toe aan wat grotere boeken. Ik ben momenteel bezig met het boek ‘Gaat dan heen’ van Van Dam.”

Het belang van de website www.bibleandbookministry.com
Op de website staat materiaal in de zes meest belangrijks talen van India. Veel Indiërs kunnen dus boeken en traktaten in hun eigen taal vinden. Nog belangrijker is dat India in een snel tempo technologische ontwikkelingen doormaakt. Steeds meer mensen hebben een smartphone waardoor ze toegang tot internet krijgen en dus ook de website van bibleandbookministry.com steeds gemakkelijker kunnen vinden. Dit geldt niet alleen voor de steden maar ook in de plattelandsgebieden van India. Daarom is internet een van de belangrijkste media om het Evangelie uit te dragen, tot in de verste uithoeken toe. Amit: „Ik ben ervan overtuigd dat de website hierbij erg behulpzaam is, temeer omdat het gebruik ervan erg eenvoudig is. De mensen kunnen hier over allerlei christelijke thema’s lezen, zoals: ‘Wie is God?’, ‘de kerk’, ‘het werk van de Heilige Geest’ en nog veel meer. In een land als India is het zaak om haast te maken met het verspreiden van het Evangelie. We weten niet hoeveel tijd we hier nog voor krijgen. Daarom denk ik dat deze website heel belangrijk is.”

“Steeds meer mensen hebben een smartphone waardoor ze toegang tot internet krijgen en dus ook de website van bibleandbookminsitry.com steeds gemakkelijker kunnen vinden. Daarom is internet een van de belangrijkste media om het Evangelie uit te dragen, tot in de verste uithoeken toe.”

Internetgebruik
Onderzoeken laten zien dat er op dit moment in India 700 miljoen internetgebruikers zijn. Amit daarover: „De meeste mensen gebruiken hiervoor hun smartphones. Het aantal gebruikers groeit hard en daarom geloof ik dat ook deze website ook in de toekomst grote impact zal hebben. Ik wil alle christenen die die werk mogelijk maken, hartelijk bedanken voor hun werk om wereldwijd de onbereikten te bereiken met het Evangelie. Het zal veel vruchten voortbrengen. Ik bid dat de Heere ook jullie zal leiden en helpen als we allen op onze eigen manier voorwaarts mogen gaan om dit werk te volvoeren. Alleen aan God de eer!”

Jeba Wesley is geboren en opgegroeid in Chennai, een grote stad in het zuidoosten van India. Hij vertelt: „Omdat mijn ouders zendelingen waren elders in India, groeide ik op in een internaat. Daar is mijn geloof gegroeid.

Na de middelbare school ben ik chemische techniek gaan studeren. Na drie jaar bij een bedrijf te hebben gewerkt, heb ik een verandering van het hart ondergaan en besloot ik theologie te gaan studeren. Ook ik ben in augustus afgestudeerd en kijk nu uit naar waar de Heere mij wil hebben om Hem te dienen. En als dat Gods wil is, zou ik ook graag verder willen studeren.”

"De boeken op de website helpen ons om beter te begrijpen wie God is en hoe we in Hem geworteld en gefundeerd kunnen worden."

Vertaalwerk
Net als Amit is Jeba door de rector van het theologisch seminarie, Dr. Jacob, uitgekozen om mee te doen aan de vertaaltraining die zuster Barry heeft gehouden in januari. „Vanaf dat moment ben ik actief betrokken bij het vertaalwerk. Ik vertaal op dit moment het boek ‘Brug naar Genesis’ van ds. A. T. Vergunst in het Tamil, mijn moedertaal. Het mooie van de website www.bibleandbookministry.com is, dat mensen de boeken van hun keuze gratis kunnen downloaden en lezen. Veel christenen willen graag boeken lezen om meer te weten te komen over God en hoe men geestelijk kan groeien, maar de prijs van boeken is vaak een belemmering. Maar jullie stellen deze boeken gratis ter beschikking. Dat vind ik heel bijzonder! De boeken op de website helpen ons om beter te begrijpen wie God is en hoe we in Hem geworteld en gefundeerd kunnen worden.”

« Terug

Helpt u mee om dit
project te ondersteunen?

Doneer nu
Scroll naar boven