Woordverkondiging een diaconale taak die we niet mogen verwaarlozen

Paul Velthove15 apr

Fotoverantwoording: Bijzondere Noden

Tien jaar lang werkten Paul en zijn vrouw Janneke als zendingswerkers in het besloten Izi-gebied in Nigeria. Ze zagen daar de kerk opkomen en groeien. Inmiddels zijn ze alweer ruime tijd terug in Nederland, en zet Paul zich onder andere in als deputaat en voorlichter van het deputaatschap Bijzondere Noden. In deze functie raakt hij ook betrokken bij het project Bible and Book Ministry. 

“Woordverkondiging is een diaconale taak die we als christen niet mogen verwaarlozen. Prachtig toch, om via kerkelijke kanalen medechristenen in eigen land of elders te kunnen helpen?"

Op welke manier raakte u betrokken bij Bible and Book Ministry?

Ik raakte betrokken bij het project als voorlichter en deputaat van Bijzondere Noden, waarbij ook meespeelt dat ik deel uitmaak van de Werkgroep Vervolgde Kerk.

Waarom is, volgens u, dit digitale lectuurproject zo belangrijk?

Dit project is zo belangrijk omdat wij over een schat aan goede boeken beschikken, terwijl dit in heel veel landen niet het geval is. Dat kunnen we niet genoeg waarderen. Maar daarmee rust op ons ook de opdracht om dit met anderen te delen.

Kunt u iets zeggen over de Bijbelse opdracht om het Evangelie te verspreiden en daarmee over het digitale lectuurproject?

De Bijbelse opdracht om het Evangelie te verspreiden kun je onder andere vinden in Matthéüs 28. Nadat de Heere Jezus Zijn almacht heeft ‘geproclameerd’, geeft Hij die bijzondere opdracht aan de discipelen: “Gaat dan heen, onderwijst alle volken (…) lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.” Natuurlijk betekent dit allereerstg, dat zij het Evangelie moesten gaan uitdragen. Maar daar is het zeker niet toe beperkt: “…lerende…alles wat Ik u geboden heb”.

Dus moet, naast de Bijbel, zeker ook lectuur verspreid worden die op de Schrift gegrond is. En hoe mooi is het dan, dat dit digitaal gebeurt. Onbeperkt bereik! Dat stond ook in de opdracht: “alle volken”!

Hoe kunnen we onze gemeenten zo betrokken mogelijk maken bij dit project?

Geef vooral veel aandacht aan het project in bladen (Silas, Noodklok, Saambinder, RD) die onder ons gelezen worden, zodat er naamsbekendheid ontstaat. Maar échte betrokkenheid is er pas als het project breed gedragen wordt in de gebeden.

Welke Bijbelse tekst past volgens u bij het werk van Bible and Book Ministry? En waarom?

In principe is bovengenoemde tekst uit Matthéüs 28 volstrekt gepast. Maar je kunt ook denken aan een tekst als Johannes 5: 39: “Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.”
Hierin blijkt duidelijk het belang van lezen, onderzoeken en bestuderen van de Bijbel. En daarbij zijn goede boeken onmisbare hulpmiddelen.

Wat zegt deze tekst over het dienen van onze medechristenen of over evangelisatie?

Matthéüs 28:19 behoeft wat dit betreft geen uitleg. “Gaat dan heen!”.

Wat wilt u de plaatselijke gemeenten meegeven, als het gaat over het werk van Bible and Book Ministry?

Laat dit prachtige werk een vast plaats hebben in de gebeden en voorbede.

« Terug

Helpt u mee om dit
project te ondersteunen?

Doneer nu
Scroll naar boven