Schenken en nalaten

Uiteraard zijn wij ontzettend blij met elke gift die bij ons binnenkomt. Draagt u het werk van Bible and Book Ministry een warm hart toe? Overweeg dan om Bible and Book Ministry in uw testament op te nemen of te geven via een periodieke schenking.

Periodieke schenking

Door het geven van een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar via een periodieke schenking ondersteunt u de continuïteit van ons werk. Bovendien zijn uw giften volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst.

Help ons nog meer boeken te vertalen met hetzelfde bedrag en steun met een periodieke schenking! U kunt dit vastleggen met behulp van een Overeenkomst Periodieke gift in geld van de Belastingdienst.

Heeft u nog vragen? Neem contact op via info@bibleandbookministry.com.

Nalaten via uw testament

Steeds meer mensen besluiten (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel. Als u dat ook overweegt, bedenk dan dat wij elke gift - groot én klein - zeer waarderen. Met uw nalatenschap, draagt u bij aan iets bijzonder waardevols, namelijk de verspreiding van Gods Woord, de gereformeerde belijdenisgeschriften en reformatorische lectuur.

Goede doelen hoeven over een nalatenschap geen erfbelasting te betalen. Met belastingvrij schenken gaat uw gift dus volledig naar dit bijzondere doel.

Wilt u meer weten over nalaten aan Bible and Book Ministry of heeft u specifieke vragen neem contact op via info@bibleandbookministry.com.

Scroll naar boven