Over ons

Voed Mijn lammeren

Bij veel van onze mede-christenen over de hele wereld, is de honger naar geestelijke lectuur enorm. Predikanten snakken naar voeding voor hun gemeenteleden, jonge christenen verlangen naar de uitleg van het Woord en om toegerust te worden. Maar het schrijnende tekort aan goede christelijke lectuur in hun moedertaal is nijpend, waardoor de toerusting van deze christenen vaak moeilijk is.

Vanuit dit verlangen en de Bijbelse opdracht om de schapen van de Heere te voeden (Geeft Gij hun te eten, Markus 6:37), hebben verschillende deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten (Bijbelverspreiding, Bijzondere Noden, Israël, Zending en Evangelisatie) het digitaal lectuurproject Bible and Book Ministry gestart. Dit project bestaat uit een website waarop betrouwbare geestelijke lectuur in verschillende talen gratis te downloaden is.

Inmiddels biedt de site geestelijke lectuur aan in vijftien talen: Arabisch, Engels, Hebreeuws, Hongaars, vijf Indiase talen, Indonesisch, Oekraïens, Russisch, Spaans en Urdu.

Taalgebieden - Over ons

Met de vijftien talen die beschikbaar zijn op Bible and Book Ministry kunnen we een groot deel van de wereldbevolking bereiken.

De directe aanleiding voor het starten van de website was het feit dat er enkele jaren geleden aan de deputaatschappen Bijbelverspreiding en Israël een grote gift werd geschonken, speciaal bestemd voor lectuurwerk. De vraag was toen hoe deze gift het doeltreffendst besteed kon worden. Toen is het idee ontstaan een lectuurwebsite met e-books te ontwikkelen. Een veilige en doeltreffende manier om het lezen van betrouwbare geestelijke lectuur voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken.

De website is een bron van gereformeerde lectuur vanuit de (Nadere) Reformatie, het puritanisme en hedendaagse schrijvers. Het is de bedoeling om kernzaken van het christelijk geloof laagdrempelig onder de aandacht te brengen bij diverse doelgroepen, zoals kinderen, volwassenen en voorgangers.

De voortgang van het project is afhankelijk van de steun van de kerkelijke gemeenten. Volgens dominee A. Schot, een van de oprichters van Bible and Book Ministry, omvat het project over de kerntaak die de Heere aan Zijn kerk heeft gegeven. “We kunnen zien dat onze website in verre werelddelen bekeken wordt en dat honderden boeken worden gedownload. De Heere zal ermee doen wat Hem behaagt.” 

Projectcoördinator

Johannes Schot

Johannes Schot

Johannes Schot is sinds 2015 betrokken bij het werk van Bible and Book Ministry. Dit Digitaal Lectuurproject valt onder het Deputaatschap Bijbelverspreiding. Verder zijn de deputaatschappen Bijzondere Noden, Evangelisatie, Israël en ZGG bij het project betrokken.

Johannes is sinds 2022 projectcoördinator van Bible and Book Ministry. Vanuit die functie begeleidt hij lectuurprojecten in vrijwel alle talen die onder verantwoordelijkheid van Bible and Book Ministry vallen. Ook beheert hij de website bibleandbookministry.com en onderhoudt hij de bijbehorende contacten in Nederland en daarbuiten.

Neem contact op

Helpt u mee om dit
project te ondersteunen?

Doneer nu
Scroll naar boven