Over ons

Voed Mijn lammeren

Bij veel van onze mede-christenen over de hele wereld, is de honger naar geestelijke lectuur enorm. Predikanten snakken naar voeding voor hun gemeenteleden, jonge christenen verlangen naar de uitleg van het Woord en om toegerust te worden. Maar het schrijnende tekort aan goede christelijke lectuur in hun moedertaal is nijpend, waardoor de toerusting van deze christenen vaak moeilijk is.

Vanuit dit verlangen en de Bijbelse opdracht om de schapen van de Heere te voeden (Geeft Gij hun te eten, Markus 6:37), hebben verschillende deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten (Bijbelverspreiding, Bijzondere Noden, Israël, Zending en Evangelisatie) het digitaal lectuurproject Bible and Book Ministry gestart. Dit project bestaat uit een website waarop betrouwbare geestelijke lectuur in verschillende talen gratis te downloaden is.

Inmiddels biedt de site geestelijke lectuur aan in vijf Indiase talen, het Arabisch, Hebreeuws, Russisch, Albanees, Hongaars, Indonesisch, Urdu, Spaans en het Engels.

Taalgebieden - Over ons

Met de veertien talen die beschikbaar zijn op Bible and Book Ministry kunnen we een groot deel van de wereldbevolking bereiken.

De directe aanleiding voor het starten van de website was het feit dat er enkele jaren geleden aan de deputaatschappen Bijbelverspreiding en Israël een grote gift werd geschonken, speciaal bestemd voor lectuurwerk. De vraag was toen hoe deze gift het doeltreffendst besteed kon worden. Toen is het idee ontstaan een lectuurwebsite met e-books te ontwikkelen. Een veilige en doeltreffende manier om het lezen van betrouwbare geestelijke lectuur voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken.

De website is een bron van gereformeerde lectuur vanuit de (Nadere) Reformatie, het puritanisme en hedendaagse schrijvers. Het is de bedoeling om kernzaken van het christelijk geloof laagdrempelig onder de aandacht te brengen bij diverse doelgroepen, zoals kinderen, volwassenen en voorgangers.

De voortgang van het project is afhankelijk van de steun van de kerkelijke gemeenten. Volgens dominee A. Schot, een van de oprichters van Bible and Book Ministry, omvat het project over de kerntaak die de Heere aan Zijn kerk heeft gegeven. “We kunnen zien dat onze website in verre werelddelen bekeken wordt en dat honderden boeken worden gedownload. De Heere zal ermee doen wat Hem behaagt.” 

De gezichten achter Bible and Book Ministry

Barry van der Schoot

Barry van der Schoot

Barry van der Schoot is sinds 2018 projectcoördinator van Bible and Book Ministry. Na werkzaam te zijn geweest op het zendingsveld in Nigeria en Papua, heeft Barry onder meer gewerkt als vertaalconsultant voor Indonesië. Daarnaast heeft ze als zzp’er diverse taken verricht voor een aantal deputaatschappen zoals het geven van presentaties voor de Werkgroep vervolgde Kerk (BN) en het geven van trainingen voor zendingswerkers in opleiding (ZGG). Ook was ze al  langer betrokken bij het werk van Bijbelverspreiding.

Johannes Schot

Johannes Schot

Johannes Schot is sinds 2015 betrokken bij het werk van Bible and Book Ministry, waarin verschillende deputaatschappen participeren. Naast zijn werkzaamheden als lectuurwerker voor het Deputaatschap voor Israël zet hij zich gemiddeld anderhalve dag per week in voor Bible and Book Ministry, waaronder het beheer van de website bibleandbookministry.com en de bijbehorende contacten in Nederland en daarbuiten.

Neem contact op

Helpt u mee om dit
project te ondersteunen?

Doneer nu
Scroll naar boven